< POP. | NAST. >

Metastaza

Eksperyment nie został przerwany. Trwa poszukiwanie nowych danych. Po zakończeniu wyniki zostaną zweryfikowane i upublicznione, a odkrycia przekazane szerszemu gronu odbiorców. Infiltracja. Obserwacja. Odkrycie. Zniszczenie.

Steam Powered

Deutsch English Español Français Italiano Polski Русско